คณะกรรมมาธิการกีฬาผู้แทน ร่อนหนังสือเชิญ “บิ๊กป้อม” พร้อมผู้ว่า กกท.ชี้แจงงบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณในแต่ละปีมากกว่า 4,000 ล้านบาท

คณะกรรมมาธิการกีฬาผู้แทน ร่อนหนังสือเชิญ “บิ๊กป้อม” พร้อมผู้ว่า กกท.ชี้แจงงบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณในแต่ละปีมากกว่า 4,000 ล้านบาท

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 10 มีคณะกรรมาธิการกีฬา คณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ป.กมธ.กีฬาฯ ได้แจ้งการแต่งตั้ง นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬาคนใหม่ด้วย


การประชุม ป.กมธ.กีฬาฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมา กรณีการเข้าปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562, การแจ้งการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬา “อาเซียนพาราเกมส์” ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ ออกไปเป็นวันที่ 20-28 มีนาคม 2563, เรื่องความคืบหน้าในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย


นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาสรุปความคืบหน้า เรื่องความล่าช้าในการปรับปรุงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จนไม่สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย (U-23) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2563 โดยได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง 3 หน่วยงานคือ 1.การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบนายโดม ภูมิดิษฐ์ ผอ.กองซ่อมบำรุง ฝ่ายกีฬาสถาน 2.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 3.นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบนายทรงพจน์ สายสืบ อุปนายกสมาคมฝ่ายภูมิภาค

ซึ่งทุกฝ่ายยืนยันที่จะทำให้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เป็นการจัดที่สมศักดิ์ศรีของประเทศไทยมากที่สุด
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวสรุปว่า ประเด็นสำคัญขอให้ทาง กกท. สรุปเรื่องที่สมาคมสถาปนิกแจ้งปัญหาให้ กกท.ทราบ และเท่าที่รับฟังการแก้ปัญหาถือว่าเป็นไปด้วยดี มีคำยืนยันจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าการจัดงานต้องออกมาประทับใจและสมศักดิ์ศรีประเทศไทย แต่ก็ฝากข้อห่วงใยจากที่ปรึกษาฯว่า การจัดงานภายในให้ระวังเครื่องเสียง

และสกอร์บอร์ด หรือเพลงชาติของคู่แข่ง ต้องตรงกับประเทศของเขา และขอให้นักกีฬาทุกคนเข้มแข็ง ลงแข่งอย่างเต็มที่
สำหรับการประชุมครั้งต่อไป กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ น.ส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณในแต่ละปีมากกว่า 4,000 ล้านบาท ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 401 เวลา 14.00 น.

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts