ระยอง -ชาวสวนดีใจ ผลผลิตทุเรียนปีนี้เพิ่มขึ้น ได้คุณภาพ แถมราคาดี มีผู้สั่งซื้อล่วงหน้าถึงสวน ขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดจุดให้บริการเกษตกรตรวจสอบทุเรียนคุณภาพ

ระยอง -ชาวสวนดีใจ ผลผลิตทุเรียนปีนี้เพิ่มขึ้น ได้คุณภาพ แถมราคาดี มีผู้สั่งซื้อล่วงหน้าถึงสวน ขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดจุดให้บริการเกษตกรตรวจสอบทุเรียนคุณภาพ


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่สวนสร้างสุขระยองฮิ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านหินแท่น หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นางสาวนิธินาฏ เมืองแมน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียนและไม้ผล) ภาคตะวันออก และการให้บริการของจุดบริการสำนักงานเกษตรอำเภอในการตรวจความสุกแก่ของทุเรียนระยอง เพื่อควบคุมคุณภาพทุเรียนที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ รวมทั้ง ติดตามผลกระทบจากวาตภัยจากพายุฤดูร้อนที่มีการแจ้งเตือนช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม 2566


นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วันนี้มีความห่วงใยพี่น้องเกษตกรในพื้นที่ภาคตะวันออก พบปะพี่น้องเกษตรกรจำนวนหลายราย ที่นำตัวอย่างทุเรียนมาส่งตรวจความสุกแก่ของทุเรียนระยองที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ มีการตรวจเปอร์เซนต์แป้งในทุเรียนเพื่อแสดงถึงความสุกแก่ของทุเรียน เป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการรักษาคุณภาพทุเรียนที่จะออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จากการมาตรวจเยี่ยมฯ ทำให้เห็นว่า พี่น้องเกษตรกรเห็นถึงความสำคัญจำเป็นนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำตัวอย่างทุเรียนมาส่งตรวจ และรับหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการของสำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่ง จึงมั่นใจได้ว่า ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดระยอง รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ จะเก็บเกี่ยวเฉพาะทุเรียนแก่และมีคุณภาพออกจำหน่าย ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับประทานทุเรียนจากประเทศไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน


นายระพีภัทร์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจากการมาลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง นับเป็นโชคดีของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดระยอง ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตกว่า 164,000 ตัน ในพื้นที่ให้ผลผลิตกว่า 74,000 ไร่ ไม่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งนี้ แต่จังหวัดใกล้เคียงคือจันทบุรี และตราด ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายในสวนทุเรียน ผลทุเรียนร่วง และบางส่วนถึงกับต้นหักโค่นลงมา ขณะนี้มีประมาณการความเสียหายรวมกว่า 1,500 ตัน ทางกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังเร่งรัดสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


ด้านนายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กล่าวว่า ผลผลิตทุเรียนระยองปีนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือต้นเดือนเมษายน 40 เปอร์เซ็นต์ ต้นเดือนพฤษภาคม 20 เปอร์เซ็นต์ และต้นเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ทยอยออกสู่ตลาด ส่วนเรื่องผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ระยองเรายังไม่ได้รับความเสียหาย ปีนี้คาดว่าทุเรียนระยองจะมีราคาค่อนข้างดี มีการติดต่อขอซื้อในราคาสูงกว่าปีที่แล้วมาก เพราะเรามีการยกระดับเป็นทุเรียนคุณภาพ จาก 32 เปอร์เซ็นต์แป้ง เป็น 35 เปอร์เซ็นต์แป้ง จะไม่มีการนำทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดแน่นอน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และต้องการบริโภคผลไม้ชนิดอื่นๆ แนะนำให้มาในช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะจะมีเงาะ มังคุด ลองกอง ออกสู่ตลาดด้วย ส่วนช่วงเดือนเมษายนจะมีแต่ทุเรียนอย่างเดียว

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts