คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อที่มรณะภาพด้วยโรคประจำตัว พร้อมมอบเงินช่วย 77,200 บาท

คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อที่มรณะภาพด้วยโรคประจำตัว พร้อมมอบเงินช่วย 77,200 บาท


เมื่อเวลา20.00น.(3เมษายน2566)ที่วัดหนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้นำคณะสงฆ์อำเภอศรีราชามาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ โดยในครั้งนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพพระครูธรรมจริยานุกูล หรือท่านอาจารย์สาธิต อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ ที่ได้มรณะภาพด้วยโรคประจำตัว ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 66 สิริอายุ 62 ปี พรรษา 41

ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสเคารพศรัทธา แล้วยังเป็นพระนักพัฒนาจนวัดหนองฆ้อ เจริญรุ่งเรือง เป็นการร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกับพระนักพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาวัดอย่างไม่หยุดยั้งจวบจนวาระสุดท้าย โดยก่อนสวดพระอภิธรรมศพได้มีพระธรรมเทศนา จำนวน 1 กัณฑ์ โดยพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ วัดตาลล้อม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี. ซึ่งทางคณะกรรมการวัดหนองฆ้อ และทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ได้นำสรีระของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญวัดหนองฆ้อ

ซึ่งในครั้งนี้ทางผู้บริหารตลาดนัดหนองฆ้อวันอาทิตย์ นายมงคล สอสูงเนิน ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในครั้งนี้พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส(ไร่กล้วย)รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี พระชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในอำเภอศรีราชามาร่วมงานสวดอภิธรรมศพในครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาได้มอบเงินช่วยงานสวดอภิธรรมศพในครั้งนี้จำนวน 77,200 บาท กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้ออีกด้วย


โดยทางวัดหนองฆ้อ ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพตั้งแต่วันที่ 20มีนาคม-3 เมษายน2566 และจะทำการพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ในเวลา16.00น. ที่ฌาปนสถานวัดหนองฆ้อ ซึ่งทางคณะกรรมการวัดหนองฆ้อจึงเรียนเชิญท่านที่รู้จักมักคุ้นและผู้ที่เคารพนับถือในองค์ท่านพระครูธรรมจริยานุกูล หรือท่านอาจารย์สาธิต อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของท่านโดยพร้อมเพียงกัน

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts