สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติเข้าดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติเข้าดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว จังหวัดสิงห์บุรี

 

นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมให้เตรียมความพร้อม ในการประสานงานการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว การตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 มีผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุทางจราจรจำนวน 3 ราย คือ


1 นายศราวุธ มากสำลี ใช้สิทธิ รพ.อ่างทอง เข้ารับการรักษาในรพ.สิงห์บุรี(ผู้ป่วยใน)
2 นายสาคร ลัดดาวัลย์ ใช้สิทธิ รพ.สิงห์บุรี (ผู้ป่วยใน)
3 นายณัฐพล เทศดนตรี ใช้สิทธิรพ.สมุทรปราการ รักษารพ.สิงห์บุรี (ผู้ป่วยใน)


ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรีจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือประสานอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ดังกล่าว ตามที่ได้รับนโยบายจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มรว.จัตุมงคล โสณกุล ให้รีบเร่งในเรื่องการเข้าช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างตามนโยบายรัฐบาลในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

Related posts