ผู้กำกับศรีราชาคนใหม่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เน้นย้ำนโยบายการทำงานด้วยหลักคุณธรรมและการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับประชาชน

ผู้กำกับศรีราชาคนใหม่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เน้นย้ำนโยบายการทำงานด้วยหลักคุณธรรมและการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ผกก สภ. ศรีราชาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับรองผู้กำกับการ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงาน หลังได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการอย่างเป็นทางการที่บริเวณโรงพักสภ. ศรีราชาชั้น 4


พ.ต.อ.สุรกิจ กล่าวว่านโยบายการทำงานในยุคใหม่นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมด โดยเน้นหลักการทำงานด้วยคุณธรรม เอื้อเฟื้อและดูแลผลประโยชน์ทุกข์สุขของประชาชนเป็นหลัก พร้อมทั้งสายงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดก็จะปรับเปลี่ยนให้มีการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่ต้องสุภาพเรียบร้อยสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการสะสางคดีค้างเก่าให้หมดไป รวมทั้งจัดกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อออก สืบสวนหาข่าวในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจัง


โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบ สำหรับเมืองศรีราชาจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุดสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเข็มงวดมาตรการความปลอดภัย แก่ไปน้องประชาชน

Related posts