ชลบุรี # ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอได้ประดับเครื่องหมายให้กับกำนันราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า (คนใหม่) มี ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ชลบุรี # ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอได้ประดับเครื่องหมายให้กับกำนันราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า (คนใหม่) มี ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

# เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี ( ตำแหน่งใหม่ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2567 มี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุมทางนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี ( ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ )

ได้ทำการประดับเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญในตำแหน่งกำนันให้กับกำนันราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า(คนใหม่) พร้อมกับได้ทำการประดับเครื่องหมายและหนังสือสำคัญให้กับนางดารารัตน์ จำนงธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 จำนวน 2 ราย แพทย์ประจำตำบลคลองตำหรุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลหนองข้างคอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปึก รวมจำนวน 8 ราย และในที่ประชุมได้มีการแนะนำตัวนายวัฒนา ไทยเจริญ ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี

พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผกก.สภ.แสนสุข พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เสม็ด และ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ครบการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 9 รายด้วยกันอีกด้วย และภายหลังสิ้นสุดการประชุมฯ ได้มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกำนันราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า (คนใหม่ ) สำหรับนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

 

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว โทร 081 8620247

Related posts