กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมด่วน หลังจากผู้โดยสารเครื่องบิน ได้รับความเสียหายจากกรณีการยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้า

กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมด่วน หลังจากผู้โดยสารเครื่องบิน ได้รับความเสียหายจากกรณีการยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้า

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง อาทิ นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ รศ.พ.ต.ท.ดร.สมดุลย์ ดำทองสุก ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และการกำหนดอัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ตลอดจนการยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้า โดยมีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และประธานคณะบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องมาจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีผู้โดยสารเครื่องบินไม่ได้รับความธรรมเกี่ยวกับการบริการ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหาย จึงได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.

Related posts