สุจิตรา บริบูรณ์ ผจก.บ้านพลอยสี ร่วมกับพนักงานเก็บขยะริมหาดอ่าวกลาง เกาะเสม็ด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชายหาดยั่งยืน

สุจิตรา บริบูรณ์ ผจก.บ้านพลอยสี ร่วมกับพนักงานเก็บขยะริมหาดอ่าวกลาง เกาะเสม็ด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชายหาดยั่งยืน

 

น.ส.สุจิตรา บริบูรณ์ ผจก.บ้านพลอยสี ได้นำพนักงานบ้านพลอยสี ในฐานะตัวแทนของเครือเสม็ด รีสอร์ท ทำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะริมข้างทางบริเวณบ้านพลอยสี และริมหาดอ่าวกลาง เกาะเสม็ด จ.ระยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนเกาะเสม็ดให้มีความยั่งยืน

สำหรับบ้านพลอยสีได้รับรางวัล STAR หรือ ดาวแห่งความยั่งยืน ระดับ 5 ดาว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งพัฒนามาจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Goals: STGs 17 ประการ โดยยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.

Related posts