ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว โครงการ วิ่งในสวนของพ่อ ครั้งที่ 2 RUN IN DAD’s GARDEN”

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว โครงการ วิ่งในสวนของพ่อ ครั้งที่ 2 RUN IN DAD’s GARDEN” เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ Safe Zone Cafe’ คาเฟ่เปิดใหม่ในสวนสัตว์เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมบัติ นิ่มเงิน ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก นายจรูญวัฒน์ ทีปรักษพันธุ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรม และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกัน จัดแถลงข่าว โครงการ วิ่งในสวนของพ่อ ครั้งที่ 2 RUN IN DAD’s GARDEN” เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ปี 2567 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ฉะเชิงเทรา ได้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือแพทย์ที่ได้ใช้กับผู้ป่วย และประชาชน ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของแพทย์ พยาบาลที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 10.00 น. ณ จุด Start/Finish ในเส้นทางการแข่งขัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา


รายละเอียดประเภท การจัดการแข่งขัน 7.1 ประเภท VIP บุคคลสำคัญ ระยะทางวิ่ง 5 กม. และ 10 กม. 7.2 ประเภท Mini marathon ระยะทางวิ่ง 10 กม. – แบบ OVER ALL ชาย-หญิง – แบบกำหนดช่วงอายุ ชาย-หญิง รุ่นช่วงอายุ ต่ำกว่า 19 ปี , 19-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป – ประเภท Fun run ชาย-หญิง ระยะทางวิ่ง 5 กม. 7.3 ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ในการแข่งขัน คนละ 1 ตัว 7.4 ผู้เข้าแข่งขัน และวิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
สามารถติดต่อสอบถามการสมัคร 081-9377383 พรชัย(มดแดง) 081-8614583 รุ่งทิพย์

Related posts