สระแก้ว#ข่าว ทหารพรานสระแก้วจัดประเพณีร่วมสถาปนา กรมทหารพรานที่ 12 ครบรอบปีที่ 37 มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สระแก้ว#ข่าว ทหารพรานสระแก้วจัดประเพณีร่วมสถาปนา กรมทหารพรานที่ 12 ครบรอบปีที่ 37 มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

 


*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันนี้ กรมทหารพรานที่ 12 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา และมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษฯ โดยมี พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง คณะครู โดยมี พลเอกชก เพียบ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ของประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยนายทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


*****พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้ารับ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ / ทหารพรานกิตติมศักดิ์ / ซึ่งเป็นเครื่องหมาย ที่มีความสำคัญยิ่ง โดยผู้ที่ได้รับ ถือว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี ให้การช่วยเหลือกิจการของ กรมทหารพรานที่ ๑๒ ด้วยดีตลอดมา ประกอบกับได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้กับสังคม ประเทศชาติ / กองทัพบกและกองทัพภาคที่ ๑ มาอย่างต่อเนื่องด้วยความภาคภูมิใจ และประสานความร่วมมือหน่วยต่างตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์


*****พันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชูติ ผู้บังคับการรกรมทหารพรานที่ 12 กล่าวว่า หน่วยทหารพรานของกองทัพบก ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ เพื่อป้องกันและปราบปราม ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภายในประเทศ ซึ่งต่อมา ได้มีการ ปรับเปลี่ยนภารกิจ ให้เป็นหน่วยป้องกันชายแดน โดยกรมทหารพรานที่ ๑๒ เป็นหน่วยป้องกันชายแดน ของกองทัพภาคที่ ๑ โดยให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กับกองกำลังบูรพา รับผิดชอบตามแนวชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลนั้น กำลังพลต้องมีความอดทน ความกล้าหาญและเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ทหารพรานทุกนาย จึงสมควรที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ จากประชาชนโดยแท้จริง


*****พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ พิธีมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแสตงความสามารถพิเศษประดับ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ทหารพรานจู่โจม กิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพรานกิตติมศักดิ์ เ ให้กับท่านผู้มีเกียรติ ตามรายนามท้ายหนังสือ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ บำเพ็ญคุณงามความดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้การช่วยเหลือ กิจการของกรมทหารพรานที่ ๑๒ ด้วยดีตลอดมา สมควรที่จะได้รับ / เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ อันทรงเกียรตินี้ จำนวน ๗๖ ท่าน


*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารพรานที่ 12 มีหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงของประเทศ บริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มาเป็นเวลา 37 ปี เต็ม ซึ่งอดีตที่ผ่านมาทหารพรานนั้นถูกระบุว่าเป็นทหารป่า มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันข้าศึกบุกรุกเข้ามาในประเทศ แต่หลังจากที่เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีสงคราม ทำให้ทหารพราน ต้องปรับบทบาทหน้าที่จากทหารป่ากลายมาเป็นสุภาพบุรุษทหารพรานแทน ซึ่งนอกจากการป้องกันชายแดนแล้ว ยังดูแลทุกข์สุขของประชาชนด้วยเช่นการช่วยเหลือด้านสังคม ความเป็นอยู่ในพื้นที่ชายแดน การช่วยเหลือการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ แม้กระทั่งการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แอบลักลอบนำเข้าประเทศไทย ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นที่พอใจของกองทัพภาคที่ 1 เป็นอันมาก

# ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน~

Related posts