ประจวบคีรีขันธ์​-“SCB ชวนกันทำดี” เพื่อน้องๆ ชายขอบ รร.เนินแก้ววิทยาคาร

ประจวบคีรีขันธ์​-“SCB ชวนกันทำดี” เพื่อน้องๆ ชายขอบ รร.เนินแก้ววิทยาคาร

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายสมนึก ศิริวรรณ ผอ.อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ น.ส.กนกวรรณ ใจศรี ผช.ผจก.ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” ณ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, นายพีระชาติ ศรีมหันต์ ผอ.รร.เนินแก้ววิทยาคาร พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยทางโครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนชั้นอนุบาล, ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล, อาคารห้องพยาบาลและ อาคารโรงอาหารของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้มีการนำหนังสือมาบริจาคให้กับทางห้องสมุด, มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยรวมมูลค่าในการสนับสนุนตลอดโครงการฯ รวมกว่า 700,000 บาท

น.ส.กนกวรรณ ใจศรี ผช.ผจก.ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการนี้ นี้เรียกว่าชวนทำดี กิจกรรมโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” เพื่อให้พนักงานของเราทำงานแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคม โดยจะหมุนเวียนไปยังหลายๆโรงเรียน สำหรับปีนี้เราก็ไปกันหลายโรงเรียนส่วนโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เรามาสำรวจแล้ว พบว่าโรงเรียนนี้ยังมีเด็กที่ยังด้อยโอกาสและเด็ก 2 สัญชาติมีทั้งพม่าและกะเหรี่ยง ที่พ่อแม่ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและปลูกปาล์ม, มันสำปะหลัง ซึ่งเข้ามารับจ้างกรีเยางอยู่ไทย ถึงฤดูเก็บเกี่ยวสับปะรดก็อาจจะต้องเดินทางกลับประเทศ

ก็เป็นความยากลำบากของครูแล้วก็ยังพบว่าการจ้างครูมาดูแลครูไม่พอก็อยากจะสนับสนุนหาทุนช่วยสนับสนุนการสร้างครูช่วยเหลือ ซึ่งสำหรับครู 1 คนต้องดูเด็กถึง3ชั้นเรียนเราก็เลยมองว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กและช่วยเหลือสังคมด้วยและได้ช่วยเหลือผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งเพราะถ้าหากว่านำ เด็กไปกลับทำงานด้วยก็อาจจะไม่ปลอดภัยที่จะทำมาหากินก็จะยากลำบากชีวิต เขาก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็คือจะได้ช่วยเหลือเด็กและช่วยเหลือสังคมและช่วยเศรษฐกิจของครัวเรือนด้วยทำให้พ่อแม่ทำงานได้แบบสบายใจ และเราอยากให้เป็นกำลังใจให้ครูผู้ที่เสียสละสอนเด็กต่างจังหวัดนี่ก็คือ ต่างจังหวัดหรือที่ไกลๆ นี่ก็ถือว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ได้บรรลุถึง 3 ส่วน คือ การช่วยเหลือครู, ช่วยเหลือนักเรียน และช่วยเหลือผู้ปกครอง และช่วยเหลือสังคม


นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts