ก.แรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค

ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ณ สวนหลวงพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ถือเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย ภายหลังพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เสร็จสิ้นลงในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ตามโบราณราชประเพณี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็น “ขบวนพยุหยาตราสถลมารค” (เสด็จพระราชดำเนินทางบก) และ “ขบวนพยุหยาตราชลมารค” (เสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ) เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แสดงความจงรักภักดี

ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ 10 มีการจัดริ้วกระบวนเรือตามพระราชประเพณี มีทั้งหมด 5 สาย ความยาวของริ้วกระบวนรวม 1,200 เมตร ใช้เรือรวม 52 ลำ กำลังพลฝีพาย 2,399 นาย เคลื่อนกระบวนจากท่าวาสุกรี ไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงท่าราชวรดิฐ รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร

Related posts