อุบลราชธานี​- หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชน

อุบลราชธานี​- หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชน

 

12 ธ.ค.62 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ที่วัดโนนงาม บ้านปากห้วย หมู่ที่​ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี การออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่วัดโนนงาม เป็นการออกปฎิบัติงานครั้งที่ 4 ตามแผนปฎิบัติงานของจังหวัดในปีงบประมาณ 2563


โดยมีกิจกรรม การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการตัดผม ซึ่งมีอาสาสมัครแพทย์อาสาฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลตาลสุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม และจากหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด

การให้บริการทำหมันสุนัข แมว​ ระดับอำเภอการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทำบัตรประชาชน แจกเมล็ดพันธุ์พืช สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 19 ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สวจังหวัดอุบลราชรานีได้ออกมาปฏิบัติงานที่อำเภอตาลสุม อย่างต่อเนื่องทุกปี.

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts