ระยอง-วัดป่าประดู่ ชวนเข้าวัดทำบุญใส่บาตร-ไหว้พระนอนตะแคงซ้าย-ลอดโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

ระยอง-วัดป่าประดู่ ชวนเข้าวัดทำบุญใส่บาตร-ไหว้พระนอนตะแคงซ้าย-ลอดโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 26 พ.ย.ที่วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เปิดเผยว่า ทางวัดป่าประดู่ ได้จัดให้มีการทำบุญใส่บาตรในทุกวันเสาร์ เนื่องจากบรรดาญาติโยม ต้องทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่มีเวลามาทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า จึงจัดให้มีการทำบุญใส่บาตรในทุกเช้าวันเสาร์ดังกล่าว เริ่มเวลาประมาณ 07.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งจัดที่บริเวณหน้าองค์พระนอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองระยอง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมมากราบไหว้บูชาด้วย ซึ่งนอกจากจะมาทำบุญใส่บาตรแล้ว ยังได้มาฟังธรรมะนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีสติ

สำหรับวัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) แห่งนี้ เดิมชื่อ “วัดปาเลไลยก์” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยองในปัจจุบัน ภายในวัดมีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทย โดยปกติแล้วเมื่อมีการสร้างองค์พระปางสีหไสยาสน์ มักจะสร้างประทับอยู่ในท่านอนตะแคงขวา แต่พระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าประดู่ สร้างในท่านอนตะแคงซ้าย มีความยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร ซึ่งลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายมีความพิเศษคือ มีการหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้าย สังเกตจากพระเกศ ไรพระศกจีวรแล้ว น่าจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

จนกระทั่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ดูแลรักษาอย่างดี ไม่มีใครทราบอายุและประวัติมาก่อน ดูจากพระเกศ ไรพระศกจีวรแล้ว น่าจะเป็นอิทธิพลสมัยอยุธยาปัจจุบันจึงถือเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านเมืองของระยองแห่งหนึ่ง และวัดป่าประดู่ ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยอง

นอกจากนี้วัดป่าประดู่แห่งนี้ ยังมีพระอุโบสถหลังเก่า อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งประชาชนสามารถไปลอดพระอุโบสถ หรือโบสถ์นี้ได้ ซึ่งหมายถึง การสะเดาะเคราะห์สืบชะตาชีวิตอีกด้วย

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts