จ.นครนายก : ชาวจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 5 ธันวาคม ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

จ.นครนายก : ชาวจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 5 ธันวาคม ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

4 ธันวาคม 2565 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอำเภอ นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องที่ท้องถิ่นและประชาชน ได้ร่วมกันต้อนรับ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมครอบครัว

ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ของทั้ง 2 ฝ่าย เนื่องจากนายบัญชา เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาก่อน จึงเกิดความคุ้นเคยและทำงานร่วมกันมาด้วยความเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาที่มาดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts