อุบลฯ จัดพิธีบวชต้นกระบก อายุ 175 ปี ที่ อ.เดชอุดม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสามัคคี

อุบลฯ จัดพิธีบวชต้นกระบก อายุ 175 ปี ที่ อ.เดชอุดม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสามัคคี

 

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ นำชาวบ้านจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีบวชต้นกระบก ต้นไม้เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเดชอุดม และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จ.อุบลเมื่อ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ให้คงอยู่คู่เมืองเดชอุดม คาดมีอายุมากกว่า 175 ปี.และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมคัดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ประเภทประดู่หางดำและเหลืองหางขาว

จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่าและความสำคัญของไก่พันธ์ุพื้นเมืองในการอนุรักษ์พันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและ กิจกรรมการประกวดทอดแหบก มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 55 คน จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการนำวิถีชีวิตของชาวอีสานมาทำเป็นการแข่งขัน และเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักและรักษาไว้ ในการนี้นายอำเภอเดชอุดมได้ร่วมกิจกรรม ทอดแหบกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พลังสามัคคีในชุมชน งานนี้นายอำเภอเดชอุดมหรือขุนเดช แห่งเมืองอุบลฯได้ตกปลาแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆๆด้วยเช่นกัน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts