ชลบุรี #เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดกิจกรรมโครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน กำนันวินัยร่วมบริจาค 5 หมื่น

ชลบุรี #เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดกิจกรรมโครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน กำนันวินัยร่วมบริจาค 5 หมื่น

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดอ่างศิลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งจัดงานปีใหม่ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน มีการทำบุญพระเพล โดยให้ผู้สูงอายุร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา 10-20 บาท สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ดได้บริจาคเงินจัดกิจกรรม 50,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมสืบเนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย และโรคประจำตัว หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้จักการรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ และพบปะผู้สูงอายุด้วยกัน ก็จะทำให้มีสุขภาพและจิตใจที่แข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาวเพื่อเป็นเสาหลักให้กับลูกหลานต่อไป

นายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ดกล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมทั้งบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่าย 50,000 บาท ซึ่งในแต่ละปีจะสนับสนุนเงินในช่วงปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะอยากให้ผู้สูงอายุมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลาน

หลังจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเล่นเกมส์ 3 เกมส์คือ 1.เกมส์กระซิบรักบันลือโลก โดยให้ผู้สูงอายุอ่านสคิป “ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด ยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี” หลังจากนั้นให้บอกต่อๆ กันไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วไปบอกกับคณะกรรมการ ปรากฏว่ากว่าจะถึงกรรมการปรากฏว่า ข้อความดังกล่าวได้ตกหล่นกลางทางเสียมาก เพราะความจำไม่ค่อยดี สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย 2.เกมส์ปิดตาตีปี๊บของผู้สูงอายุ หลายคนยังมีฝีไม้ลายมือเล่นใช้ไม้กวาดจนกระทั่งโดนปีบก็มี โดยไม่ใช้ไม้ตี ส่วนเกมส์ที่ 3.ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน งานนี้ผู้แต่งหน้าแต่งตาจะต้องปิด พร้อมทั้งทาแป้ง ทาลีปสติก งานนี้ผลงานเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันเอง


สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ชลนิวส์ ทีวี online รายงาน.

Related posts