เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร…..สำนักงานกองทุนสนับสนนุ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง อย่างมีส่วนร่วม โดยประชาคมงดเหล้าและภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก ปี2565

เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร…..สำนักงานกองทุนสนับสนนุ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง อย่างมีส่วนร่วม โดยประชาคมงดเหล้าและภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก ปี2565

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนนุ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน 8 พื้นที่ภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ งานรณรงค์แอลกอฮอล์และสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประสานงานความร่วมมือในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้แผนการทา งานร่วมกันมีความชัดเจนเกิดรูปธรรมในทุกมิติ 28 มกราคม 2566


ที่วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นประธานเปิดงาน เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ภาคตะวันออก และงาน“LFB Production & SDN EAST AWARD 2023 ครั้งที่ 1” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อฉลองชัยคนหัวใจเพชร ที่ตัดสินใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต และพัฒนาตนเอง จาก”คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” มุ่งมั่นที่จะงดเหล้าครบพรรษา ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง“คนหัวใจเพชร” หมายถึงกลุ่มคนที่ตัดสินใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต

และเลิกเหล้าโดยเด็ดขาด อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป และ“คนหัวใจเพชร” จะต้องสามารถไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบสามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด รวมถึงประสานความร่วมมือในชุมชน ที่จะชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้ “คนหัวใจหิน” ในพื้นที่ ให้ลด ละ เลิกการดื่มสุรา โดยจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ เป็น “คนหัวใจเพชร” รายต่อไป ภายในงาน ได้มีการแสดงรำอวยพร ฟ้อนรำ ร้องเพลง การเต้นโชว์ Dance Cover การแสดงละครเวที ชมหนังสั้นบุคคลต้นแบบ เวทีแชร์ประสบการณ์คนหัวใจเพชร พร้อมเดินแบบและเดินฟินนาเร่ในชุด ราตรีและแฟชั่นโชว์ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน ในบรรยากาศที่อบอุ่น


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

 

Related posts