ฉะเชิงเทรา-อีอีซี ยกระดับด้าน “น้ำ” เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงรองรับการใช้น้ำ ให้เพียงพอทั้งภาคประชาชน การเกษตรและ อุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา-อีอีซี ยกระดับด้าน “น้ำ” เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงรองรับการใช…

Read More

EECร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมIWRM อย่างยิ่งใหญ่ เน้นสร้างความมั่นใจด้านน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่นักลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปีพ.ศ.2564

EECร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมIWRM…

Read More

ฉะเชิงเทรา # ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC ) เปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางปะกง IWRM ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและช่วยทำให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC )ได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น (มีคลิป)

ฉะเชิงเทรา # ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC ) เปิดสถานีเพิ…

Read More

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วพร้อมขับเคลื่อนด้วย SEAสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑

*****โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะว…

Read More