เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส-เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท…

Read More

ชลบุรี#ผู้ว่าฯชลบุรี มอบปริญญาชีวิต ให้นักเรียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ชลบุรี#ผู้ว่าฯชลบุรี มอบปริญญาชีวิต ให้นักเรียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง   นา…

Read More

สระแก้ว-จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน

สระแก้ว-จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำ…

Read More

จ.นครนายก : คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปพัฒนาการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสังกัด สพฐ. (มีคลิป)

จ.นครนายก : คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป…

Read More