จ.นครนายก : รมช.ศึกษาธิการมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

จ.นครนายก : รมช.ศึกษาธิการมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเ…

Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับมาเรียนใหม่ ภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน เปลี่ยนความคิด เสริมทักษะชีวิต สู่โลกอาชีพ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และพัฒนาสังคมและคว…

Read More

#ชลบุรี ม.บูรพาเตรียมพร้อมรับนิสิตใหม่เข้าเรียน คุมโควิดเข้มปิดแมสขณะเรียน ทำกิจกรรมต้องตรวจ ATK กิจกรรมรับน้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กัญชาห้ามเข้ามหาวิทยาลัยเด็ดขาด

#ชลบุรี ม.บูรพาเตรียมพร้อมรับนิสิตใหม่เข้าเรียน คุมโควิดเข้มปิดแมสขณะเรียน ทำกิจกรรมต้องตร…

Read More

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน บ่อวิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดพิธีไหว้ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน บ่อวิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดพิธีไหว้ครู  …

Read More

ชลบุรี # โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จัดงานวันไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูกับคุณครู ผู้ให้การอบรมสั่งสอน

ชลบุรี # โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จัดงานวันไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2565 เ…

Read More