มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทค…

Read More

ชลบุรี# สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง

ชลบุรี# สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริ…

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันแรก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแ…

Read More

ชลบุรี # ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จาก ม.บูรพา จากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาพมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12 /2562

ชลบุรี # ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จาก ม.บูรพา จา…

Read More

จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเทคนิคการขนส่งจี๋หลิน ประเทศจีน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก้าวไกล (มีคลิป)

จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางก…

Read More