สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำ…

Read More

ชลบุรี- โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จัดงานวันเกียรติยศ เพชร ม.ว.ก.ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา2563ในระดับชั้นอนุบาล ประถม 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม196 คน (มีคลิป)

ชลบุรี- โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จัดงานวันเกียรติยศ เพชร ม.ว.ก.ให้แก่นักเรียนที่จบการศึก…

Read More

ชลบุรี#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันหนูน้อยคนเก่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก (มีคลิป)

ชลบุรี#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันหนูน้อยคนเก่ง เพื่อส่งเสริมให้…

Read More

ชลบุรี#โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ มอบวุฒิบัตรเด็กชั้นอนุบาลจุดประกายทางการศึกษา

ชลบุรี#โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ มอบวุฒิบัตรเด็กชั้นอนุบาลจุดประกายทางการศึกษา &nbsp…

Read More

สระแก้ว-การจัดงานภาพแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (มีคลิป)

สระแก้ว-การจัดงานภาพแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 *****เช้าวันน…

Read More