จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ (มีคลิป)

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ …

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ชูสวนผลไม้ปลอดภัย ปลอดโควิด -19

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ สร้างการรับรู้และกระ…

Read More

ชลบุรี#กัญชาท่าบุญมี วิสาหกิจชุมชน ท่าบุญมี ประชาร่วมใจ แห่งแรกของจังหวัด ชลบุรี (มีคลิป)

ชลบุรี#กัญชาท่าบุญมี วิสาหกิจชุมชน ท่าบุญมี ประชาร่วมใจ แห่งแรกของจังหวัด ชลบุรี   กั…

Read More

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดงานถ่ายเทคโนโลยีแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ ” เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี 2564

*****นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน &#8…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดอบรมเกษตรกรโครง…

Read More