ธกส.สระแก้วพร้อมให้สินเชื่อชุมชนสร้างไทย(ล้านจ่ายร้อย)หลังวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ลงนาม MOU จำหน่ายผลผลิตแพะปศุสัตว์แปลงใหญ่

ธกส.สระแก้วพร้อมให้สินเชื่อชุมชนสร้างไทย(ล้านจ่ายร้อย)หลังวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ลงนาม M…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้จากการนำผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่ายในตลาดเกษตรปลอดภัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเลือกซื้อไปรับประทานเองและนำไปเป็นของฝากที่ปลอดภัย 28 สิงหาคม 2563 (ชมคลิป)

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้จากการนำผลผลิตทางการเกษตรออ…

Read More

ชลบุรี#-รองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ลงพื้นที่ อ.บ้านบึง พบปะกลุ่มอาชีพการเกษตร ชลบุรี

ชลบุรี#-รองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ลงพื้นที่ อ.บ้านบึง พบปะกลุ่มอาชีพการเกษตร ช…

Read More

จันทบุรี#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จันทบุรี#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้าน…

Read More