มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทค…

Read More

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยืนยันตรึงราคาไก่สดช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกหลังจีนยังเจอไข้หวัดนกในคน H5N6 (มีคลิป)

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยืนยันตรึงราคาไก่สดช่วงเทศกาล…

Read More

จ.นครนายก : นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จ.นครนายก : นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพื…

Read More

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก “ตะลุยตลาดเกษตรกรนครนายก ซื้อสินค้า สด สะอาด อร่อย ปลอดภัย จากเกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย”

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก “ตะลุยตลาดเกษตรกรนครนายก ซื้อสินค้า สด สะอาด อร่อย ปลอดภัย จากเกษ…

Read More

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2565 บูรณาการร่วมกับงานวันดินโลก (World Soli Day) ให้บริการพี่น้องเกษตรกร

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ…

Read More