สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล (มีคลิป)

สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล *****เช้าวันนี้ โรงเรี…

Read More

ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 ต.หนองรี เมืองชลบุรี (มีคลิป)

ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถ…

Read More

ฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปลานิลแปลงเพศ ให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ

ฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปลานิลแปลงเพศ ให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ   เมื่อวันที่ 28 สิงหา…

Read More

จ.ระยอง…ผู้ว่าฯ ระยองเปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง “บวร”

จ.ระยอง…ผู้ว่าฯ ระยองเปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิ…

Read More

ชลบุรี-เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชน (มีคลิป)

ชลบุรี-เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ…

Read More