จ.ระยอง…ผู้ว่าฯ ระยองเปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง “บวร”

จ.ระยอง…ผู้ว่าฯ ระยองเปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิ…

Read More

ชลบุรี-เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชน (มีคลิป)

ชลบุรี-เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ…

Read More

ชลบุรี-นายอำเภอบางละมุง เปิดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลเขาไม้แก้ว “งานเอามื้อสามัคคี จอบแรก” (มีคลิป)

ชลบุรี-นายอำเภอบางละมุง เปิดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลเขาไม้แก้ว “งานเอามื้อสามัคคี จอ…

Read More

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดโครงการโคก หนอง นา กองทัพเรือ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดโครงการโคก หนอง นา กองทัพเรือ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1   วันท…

Read More

ชลบุรี-โครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (มีคลิป)

ชลบุรี-โครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา10.30 น.…

Read More