ปลัดมท.เปิดกิจกรรมพลังบวร ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ‘โคก หนอง นา’ บ้านหนองสังข์

ปลัดมท.เปิดกิจกรรมพลังบวร ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเร…

Read More

สระแก้ว/การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๕

สระแก้ว/การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๕ *****…

Read More

สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล (มีคลิป)

สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล [embedyt] https://www.…

Read More

ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 ต.หนองรี เมืองชลบุรี (มีคลิป)

ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถ…

Read More

ฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปลานิลแปลงเพศ ให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ

ฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปลานิลแปลงเพศ ให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ   เมื่อวันที่ 28 สิงหา…

Read More