จ.นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

จ.นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพร…

Read More

#ปราจีนบุรี #กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติ

#ปราจีนบุรี #กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 มิย.65 เวลา 09.…

Read More

อปพร. ในสังกัดอบต.บ่อวิน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่เป็นการสร้างความรักและสามัคคีให้กับสมาชิก อปพร.

อปพร. ในสังกัดอบต.บ่อวิน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่เป…

Read More

จ.นครนายก : ปั่นปลูกต้นไม้….องค์การบริหารส่วนตำบลดงละครร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมปั่นและปลูกต้นไม้ โครงการ “ต้นไม้หลากสีเมืองเก่าดงละคร” 

จ.นครนายก : ปั่นปลูกต้นไม้….องค์การบริหารส่วนตำบลดงละครร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัด…

Read More