งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

งานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”ครั้งที่ 7 ป…

Read More

อัยการสูงสุด และคณะ นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีจุม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

จ.เชียงราย  อัยการสูงสุด และคณะ นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีจุม ต.นางแล อ.เมือง จ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ประจำปี 2563 (มีคลิป)

ชลบุรี@ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเ…

Read More

สระแก้ว-แขวงทางหลวงชนบทได้ดำเนินการแก้ไขถนนที่ชำรุดเพื่อให้สัญจรสดวกขึ้น

สระแก้ว-แขวงทางหลวงชนบทได้ดำเนินการแก้ไขถนนที่ชำรุดเพื่อให้สัญจรสดวกขึ้น   *****นายสำ…

Read More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี กิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid พัฒนาด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรม (มีคลิป)

ชลบุรี@การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี กิจกรรม Big Patrolling and Cleansin…

Read More