จันทบุรี#เจ้าของโรงแรมดังกลางเมืองจันทบุรี นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 มาเป็นแนวทางในการสู้ภัยโควิด 19 โดยการใช้เนื้อที่ 4 ไร่ ของโรงแรมปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยหมัก เพื่อพยุงให้โรงแรม และลูกจ้างอยู่รอดจนประสบความสำเร็จ

จันทบุรี#เจ้าของโรงแรมดังกลางเมืองจันทบุรี นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 มาเป็นแนวทางในการสู้ภั…

Read More

กองทัพเรือ ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังกำลังพลฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ หลังพบทหารเกาหลีติดเชื้อ โควิด 19

กองทัพเรือ ชี้แจงการดำเนินการของกองทัพเรือในการเฝ้าระวังและมาตรการควบคุมและป้องกันกำลังพลฝ…

Read More

ชลบุรี-อบต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่บ้านภูไทรตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง (มีคลิป)

ชลบุรี-อบต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่บ้านภูไทรตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง   วันที่ 12 พ.ย…

Read More

ชลบุรี-จักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้า จักรยานยนต์ ทางตรงชน บาดเจ็บ (มีคลิป)

ชลบุรี-จักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้า จักรยานยนต์ ทางตรงชน บาดเจ็บ   เมื่อเวลา07.30น.ศูนย์ว…

Read More

สระแก้ว-ภาคเอกชนเร่งศึกษาสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อความมั่นคงทางสาธารณูปโภค โดยใช้ชานอ้อย ไม้สับและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง รณรงค์ลดการเผาอ้อยในอนาคต

สระแก้ว-ภาคเอกชนเร่งศึกษาสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อความมั่นคงทางสาธารณูปโภค โดยใช้ชานอ้อ…

Read More