สระแก้ว จัดกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว ปี 2563 และเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 สระแก้วสานพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤติสุขภาพ

สระแก้ว จัดกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว ปี 2563 แล…

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเร่งปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง (มีคลิป)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเร่งปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ …

Read More

กฟผ.บางปะกง นำคณะสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการพลังงาน 3 วันที่ราชบุรี และกาญจนบุรี

กฟผ.บางปะกง นำคณะสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการพลังงาน 3 วันที่ราชบ…

Read More