สระแก้ว-ประธานคณะกรรมาธิการฯลงพื้นที่เยี่ยมเด็กเรียนชายขอบว่าการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา

สระแก้ว-ประธานคณะกรรมาธิการฯลงพื้นที่เยี่ยมเด็กเรียนชายขอบว่าการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเ…

Read More

สาวสวยใจบุญแจกข้าวสารกว่า200ถุงให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่บ่อวิน (มีคลิป)

สาวสวยใจบุญแจกข้าวสารกว่า200ถุงให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่บ่อวิน     ที่บริเวณด้านหน้า…

Read More