ชลบุรี#บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 เน้นไม่ใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกัน จัดชั้นเรียนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ชลบุรี#บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมา…

Read More

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบในยุคนี้ พร้อมเร่งรัดติดตามจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วน

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบใ…

Read More

ชลบุรี#บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 เน้นไม่ใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกัน จัดชั้นเรียนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ชลบุรี#บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมา…

Read More