ชลบุรี# วัดเขาตะแบกเปิดให้ประชาชนเข้าชมสะพานกระจก กับธรรมชาติที่ร่มรื่น อีกครั้งหลังจากปิดตัวไปชั่วคราวเพราะพิษโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง (มีคลิป)

ชลบุรี# วัดเขาตะแบกเปิดให้ประชาชนเข้าชมสะพานกระจก กับธรรมชาติที่ร่มรื่น อีกครั้งหลังจากปิด…

Read More