ชลบุรี-นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานมอบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารจังหวัดชลบุรีและเปิดอาคารเรียน สปช.105/29 (มีคลิป)

ชลบุรี-นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานมอบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารจังหวัดชลบุรีและเปิดอาคาร…

Read More

ชลบุรี-ตำรวจชุดสืบสวนพัทยาตามรถMGป้ายแดงคืนบริษัทหลังมีคนปลอมแปลงเอกสารต่างๆเดือนเดียวออกรถ16คัน (มีคลิป)

ชลบุรี-ตำรวจชุดสืบสวนพัทยาตามรถMGป้ายแดงคืนบริษัทหลังมีคนปลอมแปลงเอกสารต่างๆเดือนเดียวออกร…

Read More

ชลบุรี-นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงนามแต่งตั้งรองนายก อบต.คนใหม่ แทนนายก อบต.คนเก่า (มีคลิป)

ชลบุรี-นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงนามแต่งตั้งรองนายก อบต.คนใหม่ แทนนายก อบต.คนเก่า วันที่ 1 เมษ…

Read More

จ.นครนายก : ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสม

จ.นครนายก : ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร…

Read More