เรือสินค้าไลบีเลียชนเรือประมง 2 ลำ จมอ่าวระยอง 3 ลูกเรือบาดเจ็บ (มีคลิป)

เรือสินค้าไลบีเลียชนเรือประมง 2 ลำ จมอ่าวระยอง 3 ลูกเรือบาดเจ็บ จากกรณี ศรชล.จังหวัดระยอง …

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม กระตุ้นและเชื่อมโยงสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

จ.นครนายก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม กระตุ้นและเชื่อมโยงสินค้าและบริการในต…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ (มีคลิป)

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ …

Read More

ผู้ว่าฯสระแก้ว ร่วมปภ.จังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ” ปี 2564 รณรงค์”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”ทั่วจังหวัด (มีคลิป)

ผู้ว่าฯสระแก้ว ร่วมปภ.จังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน…

Read More

ผู้ว่าสระแก้ว สั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันโควิด19ทะลักเข้าตามแนวชายแดน

ผู้ว่าสระแก้ว สั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันโควิด19ทะลักเข้าตามแนวชายแดน   เมื่อ…

Read More