สระแก้ว-กรมทางหลวง ออกแบบสำรวจโครงการขยายเส้นทางรอยต่อสระแก้ว-จันทบุรี สาย317 ช่วงตอนสอยดาว-เขาแหลม-วังสมบูรณ์ สระแก้ว (มีคลิป)

สระแก้ว-กรมทางหลวง ออกแบบสำรวจโครงการขยายเส้นทางรอยต่อสระแก้ว-จันทบุรี สาย317 ช่วงตอนสอยดา…

Read More

ชลบุรี # กศน.อำเภอเมืองชลบุรี มีแนวความคิดทันสมัย ใช้ Application ” MChon ” คน กศน.พัฒนาการเรียนการสอนทางออนไลน์ ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

ชลบุรี # กศน.อำเภอเมืองชลบุรี มีแนวความคิดทันสมัย ใช้ Application ” MChon ” คน…

Read More

ชลบุรี#สทบ. ส่งมอบของตกค้างประเภท “ปุ๋ยอินทรีย์” ให้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ชลบุรี#สทบ. ส่งมอบของตกค้างประเภท “ปุ๋ยอินทรีย์” ให้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภา…

Read More

สระแก้ว-ชาวตาพระยานำตัวแทน60กว่าราย นำเอกสารที่เคยทำกินมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและป่าไม้สระแก้ว

สระแก้ว-ชาวตาพระยานำตัวแทน60กว่าราย นำเอกสารที่เคยทำกินมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาต…

Read More