ปภ.จันทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาศัยชุมชนเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ (มีคลิป)

ปภ.จันทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้อ…

Read More

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำสิ่งของธารน้ำใจของกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจคนไทยที่กักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่รัฐจัดให้ (มีคลิป)

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำสิ่งของธารน้ำใจของกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุ…

Read More

ชลบุรี-พนักงานสนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

ชลบุรี-พนักงานสนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19   วันนี้ 13 กรกฎาคม 2…

Read More