กรณีหญิงไทยจากจังหวัดสระแก้ว ที่ถูกหลอกไปขายบริการ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วสมาคมสื่อร่วมชมรมทำดีเพื่อแผนดินรุดมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจ

กรณีหญิงไทยจากจังหวัดสระแก้ว ที่ถูกหลอกไปขายบริการ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดิน…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก จัดโครงการจิตอาสา (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม) (มีคลิป)

จ.นครนายก : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก จั…

Read More

จ.นครนายก / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” (มีคลิป)

จ.นครนายก / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” รับโ…

Read More

ชลบุรี # เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จัดประชุมสภาฯ ในรูปแบบ ” คอนเฟอร์เร้นส์ ” คณะผู้บริหารเทศยาลและสมาชิกสภาฯ แยกห้องประชุม เพื่อระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

ชลบุรี # เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จัดประชุมสภาฯ ในรูปแบบ ” คอนเฟอร์เร้นส์ …

Read More