ชลบุรี # สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ทอดถวาย ณ วัดบุญญราศรี (มีคลิป)

ชลบุรี # สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา…

Read More

ชลบุรี# สวนแรกหลังเปิดเมือง สวนนงนุชพัทยาเนรมิตสวนมิตรภาพในอุซเบกิสถาน กระชับความสัมพันธ์ (มีคลิป)

ชลบุรี# สวนแรกหลังเปิดเมือง สวนนงนุชพัทยาเนรมิตสวนมิตรภาพในอุซเบกิสถาน กระชับความสัมพันธ์ …

Read More

#อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด ป่วยแล้วไม่ได้รับเงิน เตรียมประชุมด่วน (มีคลิป)

#อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด…

Read More

#ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าบางปะกงระดมความคิด เสวนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำบางปะกง (มีคลิป)

#ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าบางปะกงระดมความคิด เสวนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำบางปะกง &…

Read More