‘ฉะเทริงเทรา #ผู้ว่าไมค์’ #ประธานแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา วิถีใหม่

‘ฉะเทริงเทรา #ผู้ว่าไมค์’ #ประธานแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประ…

Read More