ชลบุรี#วัดเขาช่องลมบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีพระธาตุเจดีย์ศรีจอมไตรเพื่อเตรียมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหม่วันที่12ธันวาคมรวมถึงมีปริวาสกรรมและร่วมบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม สร้างบารมี (มีคลิป)

ชลบุรี#วัดเขาช่องลมบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีพระธาตุเจดีย์ศรีจอมไตรเพื่อเตรียมบรรจุพระบรมสารีริกธ…

Read More

#มหาวิทยาลัยบูรพา ม.บูรพายืนยันปี 1 เรียนออนไลน์ 100% เตรียมพร้อมเปิดเรียนปี 2-4 คุมเข้มมาตรการแพร่ระบาดโควิด หากติดเชื้อเกิน 5% สั่งปิดการเรียนการสอนทันที (มีคลิป)

#มหาวิทยาลัยบูรพา ม.บูรพายืนยันปี 1 เรียนออนไลน์ 100% เตรียมพร้อมเปิดเรียนปี 2-4 คุมเข้มมา…

Read More

ชลบุรี#รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดงานสืบสานสายนทีประเพณีลอยกระทงที่“เดอะ เมาท์เท่น ฟู้ด” ริมถนนสายเก้ากิโล (มีคลิป)

ชลบุรี#รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดงานสืบสานสายนทีประเพณีลอยกระทงที่“เดอะ เมาท์เท่น ฟู้…

Read More