จ.นครนายก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่มกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังต้น สร้างสีสันแห่งสายน้ำประเพณี”ลอยกระทงดอกบัว” เพื่อสืบสานประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ชุมชน

จ.นครนายก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่มกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังต้น สร้…

Read More

จ.นครนายก : ชุมชนไทยเวียงวัดคีรีวัน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงไว้ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบทอดคู่ชุมชน โดยความร่วมมือของวัด บ้าน โรงเรียน “บวร” ในบรรยากาศที่เรียบง่ายและการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 20 พฤศจิกายน 2564

จ.นครนายก : ชุมชนไทยเวียงวัดคีรีวัน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงไว้ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบทอด…

Read More

#ชลบุรี ม.บูรพาเตรียมความพร้อมพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมมาตรการเข้มป้องกันโควิดระบาด

#ชลบุรี ม.บูรพาเตรียมความพร้อมพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมมาตรการเข้มป้องกันโควิดระบาด &nbsp…

Read More