ระยอง-สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพ จัดเสวนาหัวข้อ “EEC vs ท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีสู่ความยั่งยืน”

ระยอง-สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพ จัดเสวนาหัวข้อ “EEC vs ท่องเที่ยวโดยชุมชน ว…

Read More