ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM 25 ศูนย์ทั่วประเทศ สร้างกำลังเด็กระดับอาชีวะให้มีสมรรถนะสูง และมีอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อไป (มีคลิป)

ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM 25 ศูนย์ทั่ว…

Read More