จ.นครนายก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายในของคนตาบอดและพี่เลี้ยง (มีคลิป)

จ.นครนายก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ตำบลป่าขะ อ…

Read More

ซีพีแรมนำคณะสื่อมวลชลส่วนการและสื่อมวลชลจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมความสำเร็จผลิตอาหารปลอดภัยด้วยพลังงานสะอาด (solar Rooftop) ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (มีคลิป)

ซีพีแรมนำคณะสื่อมวลชลส่วนการและสื่อมวลชลจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมความสำเร็จผลิตอาหารปลอดภัยด้ว…

Read More

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (มีคลิป)

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประกาศใ…

Read More

คืบหน้าไฟไหม้โรงงานบีบอัดกระดาษ ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว แต่ยังฉีดน้ำป้องกันเหตุประทุซ้ำ ในขณะที่หลายหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการเข้าตรวจสอบหวั่นมลพิษ (มีคลิป)

คืบหน้าไฟไหม้โรงงานบีบอัดกระดาษ ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว แต่ยังฉีดน้ำป้องกันเหตุประทุซ้ำ ในขณะที…

Read More