จ.นครนายก : นายบุญสวย โสภณสกุลกิจเจริญชัย พร้อมคณะสมาคม สมาพันธฺ์ชาวสวนยางพารา แห่งประเทศไทย เดินทางร่วมงาน พิธีเททองพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีพุทธาภิเษกพระยอดธงนำชัยหลังช้าง (มีคลิป)

จ.นครนายก : นายบุญสวย โสภณสกุลกิจเจริญชัย พร้อมคณะสมาคม สมาพันธฺ์ชาวสวนยางพารา แห่งประเทศไ…

Read More

จ.นครนายก : สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่ผำ/ไข่น้ำ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก (มีคลิป)

จ.นครนายก : สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่ผำ/ไข่น้ำ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สร้างรา…

Read More

กรมศุลกากร ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และ คณะวปอ. รุ่น55มอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กรมศุลกากร ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และ คณะวปอ. รุ่น55มอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ…

Read More

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์ (มีคลิป)

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์…

Read More

สระแก้วพร้อมแล้วอำนวยความสะดวกประชาชนสัญจร เส้นทางผ่านสระแก้ว – อีสานตอนล่าง ด้าน AIS สนับสนุนติดตั้งสัญญาณสื่อสาร 5G บนเส้นทางสำรองช่องเขาตะกิ่ว

สระแก้วพร้อมแล้วอำนวยความสะดวกประชาชนสัญจร เส้นทางผ่านสระแก้ว – อีสานตอนล่าง ด้าน AIS สนับ…

Read More