พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 ประกอบพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ทำความสะอาดศาลเจ้า รับเทศกาลตรุษจีน (มีคลิป)

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 ประกอบพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรร…

Read More

จ.นครนายก : จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “นครนายก ลดราคาสินค้าคุณภาพราคาถูก ช่วยเหลือประชาชน” (มีคลิป)

จ.นครนายก : จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “นครนายก ลดราคาสินค้าคุณภาพราคาถูก ช่วยเหล…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม “แหนบทองคำ” ประจำปี 2565 (มีคลิป)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม “แ…

Read More

ม.บูรพา ระดมนักวิจัยวางแผนช่วยเหลือเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลในนิคมมาบตาพุด รั่วไหล (มีคลิป)

ม.บูรพา ระดมนักวิจัยวางแผนช่วยเหลือเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลในนิคมมาบตาพุด รั่วไหล [emb…

Read More