ชลบุรี # เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2565 นายกเทศมนตรีได้ ประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้กับข้าราชการเทศบาลตำบลคลองตำหรุุที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 6 ราย ด้วยกัน

ชลบุรี # เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ป…

Read More

เมืองศรีราชา จัดประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของคนพิการ หวังช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการ

เมืองศรีราชา จัดประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของคนพิการ หวังช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพ…

Read More

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์ ยืนยันโครงการดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ และเป็นประตูการค้ารองรับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านท…

Read More

#ชัยภูมิ มานะ โลหะวณิชย์ ลุยแจกสิ่งของผู้ประสบภัยโควิด ศูนย์พักคอย ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ พร้อมพูดคุยกับ ผจก.การไฟฟ้าหนองบัวแดง ปรับภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงาม

#ชัยภูมิ มานะ โลหะวณิชย์ ลุยแจกสิ่งของผู้ประสบภัยโควิด ศูนย์พักคอย ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ…

Read More