อบจ.ชลบุรี อุดหนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

อบจ.ชลบุรี อุดหนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภา…

Read More