ชมรมชาวใต้ อ.ศรีราชา ชลบุรีจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อทำบุญให้กับบรรดาบรรพบุรุษที่ล่วงลับและเป็นการถือโอกาสพบประกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวใต้ที่อยู่ในชลบุรีด้วยกัน

ชมรมชาวใต้ อ.ศรีราชา ชลบุรีจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อทำบุญให้กับบรรดาบรรพบุรุษที่ล…

Read More

ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี จัดโครงการ อบจ.ชลบุรี รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพลดโลกร้อน( Car Free Day 2022 ) มีนักปั่นจักรยานร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี จัดโครงการ อบจ.ชลบุรี รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพลดโล…

Read More

ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม ออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขมีความปลอดภัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม ออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขมี…

Read More