ตำบลนเก่างิ้ว อำเภอพล ประเพณีลอยกระทงประจำปี2563 ประชาชนร่วมใจจัดงานอย่างคึกคัก!!!

ตำบลนเก่างิ้ว อำเภอพล ประเพณีลอยกระทงประจำปี2563 ประชาชนร่วมใจจัดงานอย่างคึกคัก!!!

 


เมื่อวันที่31 ตุลาคม 2563 เวลา19.10น. ที่ผ่านมา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว นาย ดิลก อินทร์ผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่างิ้ว เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลเเก่างิ้ว อำเภอพล จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563

ที่ลานบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารว่วนตำบลก่างิ้วอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นาย ดิลก อินทร์ผล นายกอบต.เก่างิ้ว เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลเเก่างิ้ว ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลเก่างิ้วและประชาชนในตำบล ร่วมงานในครั้งนี้อย่างจำนวนมาก โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญให้คงอยู่สืบไป ลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมการละเล่น และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ผู้ร่วมงานได้ชม เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นประเพณีสำคัญของไทย

โดยในสมัย “พระยาอนุมานราชธน” ได้สันนิษฐานว่า ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่า การลอยกระทงเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญ เพื่อขอบคุณแม่คงคาที่ประทานน้ำมาให้ความอุดมสมบูรณ์มาให้ ประกอบกับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาพื้นที่สระน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลเก่างิ้ว เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ของชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน


วันลอยกระทง เป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นพิธีที่มีความผูกพันกับแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นสระน้ำสำคัญของตำบลเก่างิ้ว เป็นสระน้ำที่มีประวัติศาสตร์สถานที่มายาวนานตำบลเก่างิ้วจึงได้ริเริ่มโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ซึ่งในปี 2563 เป็นการจัดงานเป็นปีแรก โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง!!!

 

ภาพ/ข่าว:กรุงชล เกตุพิบูลย์ :ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชลนิวส์ ทีวี online /รายงานข่าว สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผอ.ชลนิวส์ ทีวี online อำนวยการผลิต 087-6142444

Related posts