วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามรับฟังแผนพัฒนาระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (มีคลิป)

จ.นครนายก : วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามรับฟังแผนพัฒนาระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

 

13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมอัครนิธิยานนท์ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะลงพื้นที่พบประชาชนและส่วนราชการจังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบแผนพัฒนาอำเภอบ้านนา และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา พันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการตำรวจภูธรบ้านนา พร้อมคณะให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมและรับฟังแผนการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย แผนพัฒนาระดับอำเภอบ้านนาในภาพรวม พร้อมแผนพัฒนาองค์กรปกครอง แนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระดับตำบล รับฟังผลงานสำคัญระดับอำเภอที่จะดำเนินการให้สำเร็จปี 2564 ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สำหรับการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานประเด็นต่าง ๆ ให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts