จ.นครนายก : จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

จ.นครนายก : จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 


19 พฤศจิกายน 2563  ที่สำนักสงฆ์โคกพระ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ โดยมีนางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอปากพลี พร้อมคณะให้การต้อนรับในการจัดโครงการฯครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาใหม่ได้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นที่

อีกทั้งยังได้นำงานในภารกิจต่างๆของแต่ละหน่วยงานออกให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษาหารือ การให้บริการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ ในโอกาสนี้ทางธนาคารออมสิน สาขานครนายก ได้เข้าร่วมในโครงการ และให้คำแนะนำการออมทรัพย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องการใช้จ่ายผ่านบัตรของออมสิน เพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ส่วนทางด้านพาณิชย์จังหวัดนครนายก ก็ได้นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายภายในงานด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts