จังหวัดสระแก้วนัดพบแรงงานส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

จังหวัดสระแก้วนัดพบแรงงานส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

 


*****วันนี้ (30 พ.ย.) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “Co-Payment” โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคอกชน (Co-Payment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


*****โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯครึ่งหนึ่ง กรมการจัดงานจ่ายค่าจ้างสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแพลตฟอร์ม”จ้างงานเด็กจบใหม่.com” มาดำเนินการ เพื่อให้นายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่าง ผู้จบการศึกษาใหม่ได้ลงทะเบียนสมัครงาน และทราบผลการบรรจุงานอย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับการจัดงานในวันนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดสระแก้วกล่า 30 แห่งมานั่งรับสมัครโดยตรง ตำแหน่งงานว่าง 500 อัตราพร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วย


***ภาพ/ประจัก สารการ/ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts